صورتجلسه شماره ۶۳ کمیته غذایی و بهداشتی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

عنوان: کمیته غذایی بهداشتی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8

تاریخ 1402/04/25

شماره:63

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: مدیران و نمایندگان شرکت های: پخش نینا – شیرین وطن – زاگرس – سامان پش آشنا – میلاد پخش سبحان – کالا گستر پارتاک – ماه و مهر هشت بهشت – الماس – سپاهان پخش سادات – زرگران نقش ایرانیان – احسان پخش کیمیا – پرواز پخش مروارید – خاقانی نوین سپاهان - رزپخش زنده رود – مهرآیین آریا ایرانیان – غزال سلامت آریانا – راویس تجارت – آلاس شیر نقش جهان – کیمیا گستر زمرد خاورمیانه

گزارش جلسه

رویکرد جدید انجمن در دوره جدید مبنی بر مطالبه‌گری از دستگاه‌ها در راستای رفع نیاز اعضا و ارتقای منافع آنها توسط آقای جعفری عنوان گردید.

همچنین دریافت زمین شهرک و لزوم نیازسنجی آن از اعضای حاضر یادآوری گردید.

بر اساس موضوع دستور جلسه مبنی بر بررسی حذف قیمت مصرف کننده بر کالا موارد ذیل از طرف حاضرین مطرح گردید:

 

وجود قیمت مصرف کننده سبب کاهش موجودی و کاهش سرمایه شرکت‌های پخش شده است. ضریب کاهش سرمایه‌گذاری از ضریب سوددهی پیشی گرفته است. در برنامه توسعه کشور جایگاهی برای صنعت پخش در نظر گرفته نشده است. اتحاد در شرکت‌های خصوصی و استانی در راستای رسیدن به باور کاهش سوددهی شرکت‌های پخش ضروری است. اقتصاد با حذف قیمت مصرف کننده پس از چند ماه به نقطه تعادل خواهند رسید. در مبحث جاری جداسازی شرکت های سراسری و استانی در نظر گرفته نشود. جهت تقویت اتحاد بین شرکت ها، برای صنعت پخش در حاکمیت جایگاهی ایجاد گردد. شرکت های تولید و توزیع همزمان در اجرای حذف قیمت مصرف کننده موانع کمتری دارند. پیشنهاد نظرسنجی از مشتریان از طریق ویزیتورها در خصوص حذف قیمت مندرج بر کالا عنوان گردید. بهتر است اقتصاد آزاد جایگزین اقتصاد دستوری شود. قیمت مصرف کننده احتمال ترویج کالای بی‌کیفیت را دارد و برای رفع آن باید به صورت موازی با حذف قیمت، برای تولید کنندگان کالا شاخص و گرید بندی ایجاد کرد. اتحاد کشوری جهت حذف قیمت مند‌رج بر کالا پیشنهاد شد.

پس از پایان مذاکرات در خصوص قیمت مصرف کننده توافق شد که شرکت های پخش حتی الامکان از تامین کنندگان درخواست بررسی حذف قیمت مندرج بر کالا را داشته باشند.

درخواست برگزاری جلسه با آقای مزیکی عنوان گردید.

در خصوص کار گروه ایجاد شده با انجمن کارفرمایان صنایع غذایی و انتخاب افراد جهت عضویت در آن، آقایان عندلیب، انصاری، خوارزمی، میر رمضانی و هادی انتخاب شدند.

 

 

 

تصاویر