صورتجلسه شماره 104 کمیته دارویی مورخ 1402/04/14

عنوان:صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاریخ: 1402/04/14

شماره:104

خاتمه: 10:30

محل برگزاري: دفتر انجمن پخش

مدیران و نمایندگان شرکت های: رازی البرز هجرت داروبهداشت آسیا سینا پخش ژن بهستان پخش آدوراطب دایا دارو داروگستر باریج اسانس الیت دارو شفاآراد دی دارو مهبان دارو یاراطب ثامن مشکات فارمد داروگستر طوبی اکسیر عارف دارو قاسم ایران سینا پخش صبا ممتاز التیام درمان یاب

مدعوین سازمان ها: نماینده محترم معاونت غذا و دارو : آقای دکتر سلطانی نماینده محترم انجمن داروسازان: آقای دکتر آذربایجانی

گزارش جلسه

درخصوص مطالبات شرکت ها از دانشگاه علوم پزشکی مقرر شد افراد ذیل در جلسات مربوطه حضور داشته باشند: آقایان هاشمی نوذریان بلال پور دکتر مقاره عابد و صفایی

موارد طرح شده در جلسه برگزار شده در محل دفتر انجمن داروسازان با حضور نماینده انجمن پخش به شرح ذیل اعلام گردید:

  • 1-عدم دریافت چک غیر موسس از داروخانه ها توسط شرکت ها
  • 2-رعایت نسبت 4 2 1 جهت سهمیه داروخانه های شبانه روزی، روزانه و نیمه وقت
  • 3-امتناع از سفارش گیری گزینشی داروخانه ها و پوشش دهی 95 درصدی مسیر در امر توزیع
  • 4-فاکتور نمودن داروهای تاریخ نزدیک با هماهنگی مسئول خرید داروخانه
  • 5-گزارش بدهی بیمارستان های پیمان سپار همراه با بدهی بیمارستان های دولتی بصورت ماهانه به معاونت غذا و دارو
  • 6-امتناع از سبد فروشی
  • 7-رعایت انحصار کد GLN داروخانه ها

موضوعات مطرح شده توسط اعضای حاضر در جلسه:

  • 1-لزوم ثبت چک های صیادی ثبت نشده: با استناد بر قوانین چک، چک ثبت نشده با تاریخ سر رسید گذشته به مثابه چک برگشتی بوده و شرکت ها با دریافت گواهی عدم ثبت چک از بانک می توانند اقدام قانونی انجام دهند.
  • 2-همکاری جهت حذف عملکرد تعیین زمان و مکان توسط داروخانه ها جهت تحویل کالا یا چک: با استناد بر قوانین حاکم، شرکت ها موظف به تحویل کالا در داروخانه می باشند نه در انبار داروخانه. درصورت توافق طرفین بر تحویل کالا در انبار داروخانه، محل تحویل می بایست مورد تایید معاونت محترم غذا دارو باشد و اطلاع رسانی بلامانع بودن فعالیت در محل انبار داروخانه از طرف معاونت غذا و دارو به انجمن صنعت پخش و متعاقبا شرکت ها انجام شده باشد.
  • 3-عدم امکان همکاری با داروخانه های اجاره ای و داروخانه هایی که چک غیر موسس صادر می کنند.

مقرر شد انجمن پخش موضوعات فوق را طی مکاتبه با انجمن داروسازان مطرح نماید.

آقای دکتر سلطانی: توزیع در انبارهای خارج از شبکه داروخانه ها ممنوع می باشد تاکید بر رعایت نسبت 4 2 1 جهت سهمیه داروخانه های شبانه روزی، روزانه و نیمه وقت

جهت رصد تحویل کالا به داروخانه های قطع سهمیه شده مقرر گردید شرکت هایی که قطع سهمیه داروخانه را رعایت نمی کنند از طریق سامانه تیتک مورد پیگیری قرار گرفته و پس از تذکر و عدم اجرای تعهدات اولیه، تصمیمات بعدی از جمله عدم تمدید مجوز یا کسر امتیاز با معاونت غذا و دارو هماهنگی اتخاذ شود.

مصوبات کمیته مالی در خصوص وضعیت کار با داروخانه ها مورد تایید قرار گرفت که متعاقبا لیست آن توسط انجمن منتشر خواهد شد.