مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1402/08/11

اعضای محترم انجمن صنعت پخش استان اصفهان

باسلام و احترام

    بدینوسیله از اعضای محترم انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن در نوبت دوم که ساعت 11:30 روز پنجشنبه مورخ 11/08/1402 در محل سالن نصف جهان اتاق بازرگانی واقع در میدان فیض اصفهان برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

   جهت انشاء رای، داشتن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی از یکی از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا استان اصفهان و مجوز معتبر فعالیت شرکت پخش از سازمان غذا و دارو (برای شرکت های دارویی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت (برای شرکت های غیر دارویی) الزامی است.

   مدیران محترم شعب شرکت های سراسری و منطقه ای با داشتن معرفی نامه از مدیرعامل مربوطه مطابق فرمت پیوست امکان انشاء رای دارند. همچنین داشتن معرفی نامه مذکور برای نماینده محترم شرکت های استانی که مدیرعامل آن امکان حضور در جلسه را ندارد نیز الزامی می باشد.

 لازم به ذکر است داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی برای افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات بازرس را دارند نیز الزامی می باشد.

دستور جلسه:

1-گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1401

2-گزارش بازرس انجمن در سال 1401

3-تصویب صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی 1401

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5-انتخاب و تصویب روزنامه کثیر الانتشار

6-تعیین و تصویب مبلغ حق ورودی و حق عضویت سالیانه انجمن