پنجشنبه, 04 مرداد 1403
اعضای هیئت مدیره دوره پنجم
بر اساس ماده 27 اساسنامه، هیئت‌مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می‌باشد و مرکب از ( 7 ) نفر عضو اصلی و ( 2 ) نفر عضو علی البدل است که با رأی مخفی از بین اعضایی که حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت در صنعت پخش می باشند که تعداد 4 عضو اصلی و یک عضو علی البدل می بایست از بین مدیران و اشخاص حقوقی فعال در شرکت های پخش استانی عضو در انجمن انتخاب و تعداد 3 عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین مدیران و اشخاص حقوقی شعب شرکتهای پخش سراسری انتخاب شوند .
لذا در صورتیکه کاندیدایی از شرکتهای استانی وجود نداشته باشد تمامی نفرات از شعب شرکتهای پخش سراسری یا بلعکس انتخاب خواهند شد .


راهبردهای این دوره :

1-     شمول خدمات انجمن به کلیه ارکان صنعت پخش

2-     تهیه دستورالعمل جامع ویزه صنعت پخش

3-     تامین زیرساخت های مورد نیاز صنعت

4-     جذب و پرورش نیروی مورد نیاز صنعت

5-     خدمات به اعضاء

دکتر جمشید سلطانی تهرانی
دکتر جمشید سلطانی تهرانی
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
شرکت خاقانی نوین سپاهان
دکتر حسین همتی نژاد
دکتر حسین همتی نژاد
نایب رئیس
مدیر عامل
شرکت پراور پخش سپاهان
مهدی علیخانی
مهدی علیخانی
خزانه دار و عضو هیئت مدیره
مدیر شعبه
شرکت پخش دارو پخش
دکتر امیر رضا مقاره عابد
دکتر امیر رضا مقاره عابد
دبیر و عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
شرکت دارو بهداشت آسیا
مهندس مجتبی جعفری
مهندس مجتبی جعفری
عضو هیئت مدیره
مدیر عامل
شرکت مهر آیین آریا ایرانیان
مصطفی محمدی نژاد
مصطفی محمدی نژاد
عضو هیئت مدیره
مدیر شعبه
شرکت پخش رازی
محمود نظری
محمود نظری
عضو هیئت مدیره
مدیر شعبه
شرکت قاسم ایران
پدرام انصاری
پدرام انصاری
عضو علی البدل هیئت مدیره
مدیر عامل
شرکت کالا گستر پارتاک ایرانیان
جواد اشرافی بفرویی
جواد اشرافی بفرویی
بازرس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
شرکت نگار پخش اشرافی
غلامرضا جباری
غلامرضا جباری
بازرس هیئت مدیره
مدیر شعبه
شرکت بهداشت سلامت آوند فر