ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

*نشست خبری دنیای اقتصاد در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران*

این نشست با حضور جناب آقای احمد شیروانی دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران ، جناب آقای فرهاد بدیع پیشکسوت صنعت پخش، جناب آقای علی مرزبان معاون عملیات دیجی کالا و جناب آقای پیمان فرشچی مدیر توسعه بازار داخلی و خارجی FMCG  برگزار شد.

اهم موضوعات مطرح شده در این نشست:

▪️قیمت گذاری دستوری و آسیب های آن به صنعت پخش
▪️دیدگاه بازار سرمایه به صنعت پخش
▪️نقش بانک ها در صنایع مختلف از جمله صنعت پخش از طریق تامین سرمایه های مورد نیاز صنایع و همچنین بررسی نقش بانک ها در بحث پشتوانه صنعت لجستیک در ایران
▪️لزوم فرهنگسازی جهت توسعه  ecommerce
▪️لزوم تسهیل ایجاد شرکت های پخش بزرگ و جلوگیری از ایجاد رقبای کوچک در صنعت پخش دارویی و آرایشی بهداشتی و سایر شرکتهای پخش
▪️بررسی مشکل عدم وصول مطالبات شرکت های دارویی و روش مدیریت آن
▪️مشکل عدم اتکا به سازمانهای مالی متصل و همچنین بررسی آینده نیروی انسانی در صنعت پخش
▪️ آسیب های سیاست گذاری اشتباه و عدم آینده نگری مناسب و تخصیص به موقع ارز لازم جهت انجام درست چرخه  تامین و در نتیجه آسیب به تولید کننده و سرمایه گذار
▪️آسیب های حوزه دارو بدلیل پرداخت های بلند مدت
▪️لزوم آموزش در زمینه مدیریت scm و یادگیری فرآینده تامین و تولید و بازاریابی و فروش در کشور
▪️مشکلات ناشی از کمبود منابع انسانی skilled worker و knowledge worker ها در کشور جهت آموزش نیروهای متخصص
▪️مغفول ماندن پتانسیل های صنعت پخش در ایران 
▪️لزوم بکارگیری افراد با تجربه در صنعت پخش
▪️لزوم تسهیل تاسیس شرکت های 3PL و 4PL 
▪️لزوم انتخاب متولی مشخص و تسهیل گری قانون گذار در این صنعت

تصاویر