پنجشنبه, 04 مرداد 1403

اساسنامه انجمن صنعت پخش استان اصفهان

فصل اول کلیات

 

مـاده ۱- موضـوع فعالیت انجمــن استانی

به منظور سامان‌دهی امور مربوطه و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضا که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می‌باشد، انجمن شرکت‌های صنعت پخش استان اصفهان تشکیل می‌گردد تا شرکت های پخش استانی، منطقه‌ای و شعب شرکت‌های پخش سراسری و منطقه‌ای  توزیع‌کننده کالاهای مصرفی پرگردش، مانند غذایی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی، بهداشتی، شوینده، لوازم خانگی، لوازم التحریر، روغن‌های روانکار صنعتی و دخانیات را در جهت نیل به اهداف مشروحه در ماده ۶ این اساسنامه در سطح استان یا منطقه  تحت پوشش خود قرار دهد.

تبصره 1: عضویت سایر رسته‌های توزیعی در انجمن استانی منوط به تصویب هیئت‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران خواهد بود.

 

ماده 2- نام انجمن:

نام تشکل « انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان » می باشد که در این اساسنامه به اختصار « انجمن » نامیده می‌شود.

تبصره 2: انجمن ملی صنعت پخش ایران که در این اساسنامه به اختصار « انجمن ملی » نامیده می‌شود به عنوان انجمن سیاست‌گذار امور اجرائی کلیه انجمن‌های استانی فعال در کلیه زمینه‌های صنعت پخش ایران در سطح ملی، منطقه‌ای، و جهانی شناخته شده است.

 

ماده 3- هویت:

« انجمن شرکتهای صنعت پخش استان اصفهان » که در اساسنامه اختصاراً « انجمن » نامیده می‌شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) که در این اساسنامه اختصاراً « اتاق ایران » نامیده می‌شود و ماده (5) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

 

ماده 4- تابعیت:

تابعیت « انجمن » ایرانی است.

 

ماده 5- اقامتگاه:

محل اصلی انجمن در استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان جی، خیابان پروین، بعد از چهارراه دشتستان، ساختمان برنا، طبقه دوم، واحد 206 کدپستی 8199941519  می‌باشد.

تبصره 3: تغییر اقامتگاه « انجمن » در اصفهان از اختیارات هیئت‌مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی « انجمن » مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می‌شود و نیز کتباً با امضای مجاز انجمن به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان خواهد رسید.

 

ماده 6- حوزه فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت « انجمن » سراسر استان اصفهان است.

انجمن می‌تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستان‌ها نمایندگی دایر کند.

 

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت «انجمن» از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

 

فصل دوم وظایف و اختیارات

 

ماده 8- اهداف و وظایف انجمن

1-8)  حفظ، حمایت و توسعه صنعت پخش در سراسر استان .

2-8)  تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح توزیع و تدوین استانداردهای لازم جهت صنعت پخش .

3-8)  هماهنگی بین اعضا در ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب توزیع کالا و حل مشکلات مربوطه

4-8) اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمان‌های خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به شرکت‌های توزیع‌کننده و همچنین معرفی اعضا به سازمان‌های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز

5-8) ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقای سطح دانش سازمانی و فردی شرکت‌ها و افراد مرتبط با صنعت پخش از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، تهیه مقاله، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و برگزاری نمایشگاه و سمینارها.

6-8) کوشش در جهت جلوگیری از رقابت‌های ناسالم و فراهم‌آوردن زمینه‌های رقابت سازنده بین آنها.

7-8)  فراهم‌آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضا به منظور ایجاد ارتباط، تأمین و رفع نیازهای مصرفی و تجهیزاتی ، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضا.

8-8) ایجاد یک مرکز اطلاع‌رسانی به منظور کسب و طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت پخش از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک‌های اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین‌المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت پخش با دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقای سطح علمی اعضا از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت پخش .

9-8) تبادل نظر بین اعضا جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت پخش و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه‌بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت پخش و ارایه گزارش‌های تحلیلی لازمه به اعضا.

10-8)  ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری استان و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین المللی در قالب  قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا.

11-8)  ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط قانونی .

12-8)  داوری، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین ذی‌نفعان، اعضا، تأمین‌کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان .

13-8)  تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت پخش در ارتباط قرار می گیرد.

14-8)  ايجاد بستر و سازوكار لازم جهت پذيرش وظايف اجرايي دولت كه دراجراي قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه  به «انجمن» تفويض  مي‌شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه.

15-8) صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذی‌ربط.

16-8) ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌های فنی بین اعضا « انجمن » با نهادهای داخلی و خارجی.

17-8) جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضا با یکدیگر از طريق هماهنگی‌های درون تشکلی و پس از آن  اعمال ضوابط كميته انضباطي انجمن ملی و اتاق.

18-8)  فعالیت برای جذب و مشارکت شرکت‌های پخش استانی، منطقه و شعب شرکت‌های پخش سراسری واجد شرایط جهت عضویت در انجمن.

19-8)  تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با اهداف تعیین شده انجمن ملی، انجمن‌های تخصصی  و صنعت پخش در ارتباط قرار می‌گیرد.

20-8) نظارت و کنترل بر حسن اجرای کلیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های صادره توسط انجمن ملی

 

فصل سوم ـ عضویت و شرأیط آن

 

مـاده 9- عضویت

 اعضای انجمن به شرح ذیل می‌باشد:

1-9- شرکت پخش استانی و یا منطقه‌ای

2-9- شعب شرکت‌های پخش منطقه‌ای

3-9- شعب شرکت‌های پخش سراسری تخصصی

4-9- شعب شرکت‌های پخش مجازی (تجارت الکترونیک)

 

مـاده 10- شـرایط عضـویت

الف : شرکت‌های پخش استانی و یا منطقه‌ای

1)     تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن

2)     دارای پروانه فعالیت معتبر مبنی بر موضوع فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی

3)     ثبت شده در کشور جمهوری اسلامی ایران

4)     قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه .

5)     پرداخت ورودیه (برای یکبار) و حق عضویت سالیانه تعیین شده به‌طور مرتب.

6)      دارای کارت بازرگانی و یا عضویت در یکی از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان

تبصره4: شعب شرکت‌های پخش سراسری انجمن‌های تخصصی یا منطقه‌ای در استان مربوطه با ارائه معرفی‌نامه کتبی از بند 6 الف ماده 10 معاف می باشند.

ب : شعب شرکت‌های پخش سراسری تخصصی  و منطقه‌ای  

1)     عضویت شرکت‌های اصلی در انجمن تخصصی مربوطه

2)     پذیرش اساسنامه مصوب انجمن

3)      تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن

4)      پرداخت حق عضویت سالیانه تعیین شده بطور مرتب

5)     دارا بودن کارت عضویت و یا بازرگانی شرکت پخش سراسری اصلی در یک از اتاق های بازرگانی.

تبصره 5: پذیرش عضویت واحدهای توزیع و فروش شرکت های تولیدی ویا شرکت های فروش و توزیع فعال در فضای مجازی (تجارت الکترونیک) که دارای ماهیت شرکت مستقل نبوده لیکن دارای شرایط پخش استانی و یا منطقه ای می باشند، با تأیید هیئت‌مدیره انجمن بلامانع است .

تبصره6 : هر یک از اعضا که شرایط عضویت انجمن را به تشخیص هیئت‌مدیره و یا به دلیل لغو و عدم تمدید مجوزهای قانونی اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح از دست دهند، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شوند و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود خواهند بود.

تبصره7 : عضویت شرکت‌های دارای مجوز رسمی که صرفا دارای فعالیت لجستیک ( انبارش و توزیع ) و یا فروش می باشند. براساس تأیید هیئت‌مدیره انجمن استانی بلامانع خواهد بود .

 

ماده 11 شرأیط سلب عضویت از اعضا

1-11) انحلال انجمن به نحوی که مغایر با ماده 21 این اساسنامه نباشد.

2-11) عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 36 این اساسنامه و بمدت حداکثر یکسال.

3-11) عدم رعایت مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجمن.

4-11) لغو و یا عدم تمدید مجوزهای قانونی اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح

5-11)  درصورت عدم رعایت دستورالعمل های ابلاغی از سوی انجمن و وظائف و حدود اختیارات درج شده در مفاد این اساسنامه

ماده 12 ـ حقوق و وظایف اعضا

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیئت‌مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف « انجمن » می باشند.

تبصره 8 : زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 9 : تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 10: آن دسته از اعضا که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات « انجمن » را نخواهند داشت.

 

فصل چهارم   ارکان

 

ماده 13- ارکان « انجمن » عبارتند از:

-        مجامع عمومی

-        هیئت‌مدیره

-        بازرس

تبصره 11 : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیر انجمن انجام وظیفه می نماید.

 

ماده 14- مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضای حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی «انجمن» می‌باشد.

1-14- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضا از طریق تارنمای تشکل اعلام می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق استان نماید.

2-14- نماینده هر عضو حقوقی در « انجمن » جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفی‌نامه با صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

3-14- اخذ رأی در مجامع عمومی « انجمن » به‌صورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رأی‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رأی اکثریت از حاضران مجمع رأی به اعلام کتبی آراء داده شود.

4-14- جلسات مجامع عمومی با دعوت از نماینده و یا نمایندگان اتاق ایران و انجمن ملی تشکیل می گردد و پس از رسیدن به حد نصاب از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی‌گیری خواهد کرد. سپس هیأت‌رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

5-14- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه « انجمن » با تأیید اتاق ایران برای کلیه اعضا لازم‌الاتباع می باشد.

6-14- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

7-14- حضور نماینده اتاق ایران و انجمن ملی در کلیه مجامع بعنوان ناظر (بدون حق رأی) الزامی است.

8-14- « انجمن » باید صورت‌جلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

9-14-برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان‌پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. درصورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل‌های مصوب هیئت‌رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

تبصره 12: شعب شرکت‌های پخش سراسری و شرکت‌های پخش استانی و منطقه‌ای که در زمان مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، دارای مانده بدهی به انجمن می‌باشند امکان حق رأی در مجامع فوق را نخواهند داشت، مگر اینکه هیئت‌مدیره انجمن تصمیم دیگری را اتخاذ نموده باشد.

 

ماده 15- مجامع عمومی بر دو نوع اند:

-        مجمع عمومی عادی

-        مجمع عمومی فوق العاده.

 

ماده 16- مجمع عمومی عادی

 یک نوبت در سال و در ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 1-14 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

 

ماده 17- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده

1-17)  استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیئت‌مدیره؛

2-17) استماع گزارش بازرس؛

3-17) تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ انجمن”؛

4-17) استماع گزارش هیئت‌مدیره پیرامون برنامه های اجرایی سال مورد گزارش

5-17) ابلاغ مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضا مطابق مصوبه مجمع عمومی انجمن ملی و تصویب در مجمع عمومی “انجمن” و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

6-17) انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت‌مدیره؛

7-17) انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

8-17) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

 

ماده 18- هیئت مدیره بایستی حداقل 60 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 14 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره13 : قصور هیئت‌مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

 

ماده 19- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت‌مدیره یا بازرس با رعایت ماده 1-14 اساسنامه تشکیل می گردد.

 

ماده 20- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضای خود انجمن رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 1-14 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره14: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود

 

 ماده 21- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ انجمن”؛

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب اعضا هیأت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نمی باشد.

 

ماده 22- مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضای “ انجمن” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با مثبت دو سوم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 23- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 14 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

 

ماده 24- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیئت‌مدیره اعلام و هیئت‌مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 14 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیئت‌مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 1-14 اساسنامه و هماهنگی با اتاق ایران و انجمن ملی اقدام به برگزاری مجمع نماید.

 

ماده 25- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای انجمن مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیئت‌مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 14 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت‌مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 14 از اعضا دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق استان بخواهند و اتاق نیز باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیئت‌مدیره و بازرس به درخواست اعضا نسبت به دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

 

ماده 26- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی

1-26) مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت‌مدیره خواهد بود مگر اینکه مجمع ترتیب دیگری را اتخاذ نماید .

2-26) در کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین، اعلام نتایج و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه برسد. انجمن موظف است صورتی از کلیه مصوبات و صورتجلسات مجامع عمومی را به همراه گزارشات فصلی انجمن برای اتاق استان و انجمن ملی ارسال نماید .

3-26) تصمیمات متخذه در مجامع عمومی در مورد تمام اعضا اعم از حاضرین و غایبین نافذ خواهد بود .

4-26) دعوت نماینده اتاق ایران و انجمن ملی در کلیه جلسات مجامع عمومی ( اعم از عادی و فوق العاده ) به عنوان ناظر و بدون داشتن حق رأی ضروری است و امضای کلیه صورت‌جلسات مجامع توسط نماینده اتاق ایران الزامی می باشد

تبصره 15- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین نماینده انجمن ملی و انجمن در ارتباط با مصوبات مجامع نظر نهایی نماینده اتاق ایران نافذ می باشد.

 

مـــاده 27 اعضا هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می‌باشد و به شرح ذیل انتخاب می گردند:

1-27- هیئت‌مدیره انجمن مرکب از ( 7 ) نفر عضو اصلی و ( 2 ) نفر عضو علی البدل است که با رأی مخفی از بین اعضایی که حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت در صنعت پخش می باشند، به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:

1-1-27- تعداد 4 عضو اصلی و یک عضو علی البدل می بایست از بین مدیران و اشخاص حقوقی فعال در شرکت های پخش استانی عضو در انجمن انتخاب شوند.

2-1-27 تعداد 3 عضو اصلی و یک عضو علی البدل می بایست از بین مدیران و اشخاص حقوقی شعب شرکتهای پخش سراسری انتخاب شوند .

تبصره 17: در صورتیکه کاندیدایی از شرکتهای استانی وجود نداشته باشد تمامی نفرات از شعب شرکتهای پخش سراسری یا بلعکس انتخاب خواهند شد .

تبصره 18: داشتن کارت عضویت و یا بازرگانی برای کاندید عضویت هیئت‌مدیره بعنوان نماینده شعب شرکتهای پخش سراسری یا منطقه ای تخصصی مربوطه الزامی نبوده است مشروط به اینکه  شرکت  اصلی دارای کارت عضویت و یا بازرگانی معتبر باشد و یک معرفی نامه رسمی به نماینده شعبه خود جهت حضور در هیئت‌مدیره بدهد.

 

2-27- شرایط عضویت نفرات کاندید در هیئت‌مدیره انجمن بشرح ذیل می باشد:

1) تابعیت و ملیت ایرانی داشته باشد .

2) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .

3) دارای سمت عضو هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکت‌های پخش استانی و یا منطقه‌ای عضو انجمن جهت کاندیداتوری از سوی شرکت‌های پخش استانی و یا منطقه ای (با ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز از آن شرکت) و همچنین دارای حداقل 3 سال سابقه کار در شرکت های صنعت پخش، بوده باشد .

4) دارای سمت مدیر شعبه و یا مدیر منطقه در یکی از شعب و یا مناطق شرکت های پخش سراسری تخصصی عضو انجمن جهت کاندیداتوی از سوی شعب شرکت های پخش سراسری تخصصی ( با ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز از دفتر مرکزی شرکت پخش سراسری و همچنین دارای حداقل 3 سال سابقه کار در شرکت های صنعت پخش، بوده باشد .

5) دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد .

تبصره 19: حضور فرد کاندید نامزدی در هیئت‌مدیره در زمان انتخابات الزامی می باشد .

تبصره 20: در صورت فوت، استعفاء، غیبت مداوم به تشخیص هیئت‌مدیره، معذوریت، ممنوعیت قانونی و یا عزل هر یک از اعضا اصلی، اعضا علی البدل به ترتیب اولویت ترکیب تعیین شده برای بقیه مدت ماموریت اعضا نامبرده در هیئت‌مدیره جانشین ایشان می شوند.

تبصره 21: مدت ماموریت اعضا هیئت‌مدیره سه سال است .

تبصره 22: اعضا هیئت‌مدیره پس از خاتمه مدت سه سال تا هنگامی که اعضا جدید انتخاب نشده اند به کار خود ادامه خواهند داد .

تبصره 23: اعضا علی البدل بنا به دعوت دبیر انجمن می توانند در جلسات هیئت‌مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

تبصره 24: در صورت تغییر سمت هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به گونه ای که از فعالیت در صنعت پخش خارج گردند هر یک از اعضا تا شش ماه کماکان عضو هیئت‌مدیره می باشند لیکن پس از زمان مذکور نسبت به جایگزینی عضو علی البدل  اقدام خواهد شد.

تبصره 25 : در زمان انتخابات هر دوره امکان حضور عضو هیئت‌مدیره و بازرس به طور هم زمان از یک شرکت میسر نیست.

 

مـــاده 28 نحوه تعیین ترکیب اعضا هیئت‌مدیره

اعضا هیئت‌مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به اتاق استان و انجمن ملی، ارسال می نمایند .

تبصره 26 : هیئت‌مدیره می بایست یک نفر را به عنوان دبیر انجمن از بین خود و یا از خارج از اعضا هیئت‌مدیره  انتخاب نمایند.

تبصره 27 : در صورتیکه دبیر انجمن از خارج از اعضا هیئت‌مدیره انتخاب شود، می بایست در کلیه جلسات هیئت‌مدیره بدون حق رأی شرکت نماید.

 

مـــاده 29- حد نصاب جلسات هیئت‌مدیره

جلسات هیئت‌مدیره با حضور حداقل 4 نفر از اعضا اصلی( مشروط به اینکه تعداد اعضا هیئت‌مدیره 7 نفر باشند)  رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین، معتبر خواهد بود.

تبصره 28: غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضا اصلی هیئت‌مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیئت‌مدیره خواهد بود و عضو و یا اعضا  علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند، جانشین عضو یا اعضا مستعفی خواهند گردید.

تبصره 29: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر، عدم شرکت در جلسات هیئت‌مدیره و مستعفی شناختن آن، بر عهده هیئت‌مدیره می باشد .

تبصره 30: در صورت عزل، استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضا هیئت‌مدیره، انتخابات هیئت‌مدیره باید تجدید گردد .

تبصره 31 : جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهیانه یک نوبت بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره تشکیل می گردد .

مـــاده 30- دارندگان امضاء مجاز

کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء دبیر و مهر انجمن و در غیاب دبیر انجمن استانی با امضاء یکی از اعضا هیئت‌مدیره و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و خزانه دار و در غیاب آنان با امضاء مشترک دو نفر از سایر اعضا هیئت‌مدیره و با مهر انجمن، معتبر خواهد بود .

مـــاده 31- وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره انجمن برای اداره انجمن دارای کلیه اختیارات در حدود این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و به ویژه عهده دار وظایف ذیل است:

1-31) حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی اعضا .

2-31) افتتاح و یا بستن هر گونه حساب بانکی نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به نام انجمن.

3-31) خرید و فروش و اجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیر منقول .

4-31) حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضا و دفاع از حقوق آنان بنا به درخواست اعضا و اهداف انجمن.

5-31) استخدام، عزل و نصب پرسنل اداری و دفتری انجمن و تعیین حقوق و مزایای آنان .

6-31) دعوت مجامع عمومی طبق اساسنامه .

7-31) تهیه و ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و صورت های مالی سالیانه حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع.

8-31) تهیه و ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و صورتهای مالی سالیانه به مجمع عمومی عادی.

9-31) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی .

10-31) تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی .

11-31) در صورت لزوم اخذ وام از اعضا و یا بانک ها برای فعالیت های انجمن.

12-31) هیئت‌مدیره می تواند برای انجام امور اجرای خود اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی بنماید.

تبصره 32 : هیئت‌مدیره می بایست جهت پیگیری امور اجرایی تخصصی ، وظایف اجرایی مربوطه را به کمیته های تخصصی که اعضای آنان توسط هیئت‌مدیره انجمن های تخصصی مربوطه تعیین می گردند واگذار نمایند مشروط بر اینکه اعضای کمیته‌های مربوط عضو انجمن باشند.

تبصره 33 : اعضا کمیته از بین خود یک نفر را به سمت دبیر کمیته انتخاب و به هیئت‌مدیره معرفی می نمایند. دبیر کمیته موظف است خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و به امضاء اعضا رسانده و یک نسخه از صورتجلسه فوق را به عضو رابط هیئت‌مدیره انجمن ارائه نماید.

13-31) هیئت‌مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را به دبیر انجمن واگذار نماید.

14-31) معرفی و حضور در جلسات مجامع انجمن ملی به نمایندگی از طرف استان.

 

مــاده 32- وظایف رئیس هیئت‌مدیره

1-32) دعوت اعضا هیئت‌مدیره به تشکیل منظم جلسات و اداره جلسات مربوطه.

2-32) مراقبت در حسن جریان امور انجمن.

3-32) ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجراء.

4-32) انجام سایر مواردی که طبق قوانین جاری برعهده رئیس هیئت‌مدیره می باشد.

5-32) ابلاغ و اجراء کلیه دستورالعمل‌ها  و بخشنامه‌های انجمن ملی

 

مــاده 33- وظایف دبیر انجمن

دبیر انجمن، ریاست امور دبیرخانه را عهده‌دار بوده و مسئول تشکیلات اجرایی انجمن می‌باشد و وظایف وی به شرح ذیل است:

1-33) ارائه گزارش‌های دوره ای و خاص، فصلی عملکرد و مالی با ساختار تعیین شده توسط انجمن

2-33) استخدام یا به کار گماردن کارکنان انجمن و در صورت لزوم انعقاد قرارداد با مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت‌مدیره .

3-33) انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن.

4-33) اجرای مصوبات وتصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن

5-33) تهیه و تنظیم گواهی عضویت متفقاً با امضاء خود و رئیس هیئت‌مدیره و مهر رسمی انجمن.

6-33) دبیر انجمن موظف است کلیه مصارف، هزینه ها وحقوق کارکنان انجمن را طبق بودجه مصوب و از محل منابع مالی انجمن، پرداخت نماید.

 

مـــاده 34- وظایف خزانه دار انجمن

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار را انجام خواهد داد و سایر وظایف وی بشرح ذیل می باشد:

1-34) نظارت در اداره امور مالی انجمن شامل تنظیم اسناد و دفاتر، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب ها و تهیه و تنظیم دفاتر مالی .

2-34) کنترل و نظارت بر وصول ورودیه ها، حق عضویت ها و کمک های مالی و ارائه گزارشات لازمه به هیئت‌مدیره .

3-34) تهیه و تنظیم صورتهای مالی انجمن جهت ارائه به هیئت‌مدیره و بازرسان .

4-34) نظارت برخرید و فروش و هر نوع عملیات مالی .

5-34) پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت‌مدیره جهت بررسی و تصویب .

6-34) کنترل بودجه و تطابق آن با عملکرد انجمن استانی و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به هیئت‌مدیره انجمن

7-34) ارائه گزارشات مالی و دوره ای جهت هیئت‌مدیره انجمن استانی، انجمن ملی و بازرس انجمن وانجمن ملی

تبصره 34 : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا بر تقاضای بازرس و یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد.

 

بازرس

مـــاده 35 انتخاب بازرس و یا بازرسان

مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل از بین اعضا برای مدت یکسال انتخاب می نماید. تا براساس وظایف خود عمل نماید، ضمنا انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 35: در صورت استعفاء، عزل، فوت و یا ... بازرس اصلی، بازرس علی البدل بجای وی انجام وظیفه خواهد نمود .

مـــاده 36- شرأیط انتخاب بازرسان :

1-36) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

2-36) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .

3-36) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

4-36)دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی شخص یا شرکت اصلی .

مـــاده 37- وظایف و اختیارات بازرس و یا بازرسان

1-37) نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن در حدود مقررات این اساسنامه .

2-37) رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی.

3-37) اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم مطابق این اساسنامه .

4-37) رسیدگی و تهیه و ارایه گزارش کتبی مبنی بر صحت و سقم صورتهای مالی و عملکرد سال مربوطه به مجمع عمومی طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت .

5-37) ارائه گزارشات  درخواستی هیئت‌مدیره و یا بازرس انجمن ملی

 

فصل پنجم منابع مالی و سال مالی

مــاده 38- منابع مالی و حق عضویت

1-38) دریافت ورودیه های اعضا

2-38) حق عضویت سالیانه اعضا

3-38) کمک های مالی داوطلبانه اعضا و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو به مناسبت های گوناگون .

4-38) وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

تبصره 36 : “ انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت‌مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

تبصره 37: هیئت‌مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضا و غیر اعضا، برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه های آموزشی، انتشار کتب و نشریات، ایجاد ارزش افزوده از محل پردازش اطلاعات و نظایر آن و اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “ انجمن” را تأمین کند.

 تبصره 38 : هر متقاضی در صورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن میبایست ورودیه و حق عضویت سالیانه، که هر ساله بنا بر پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی انجمن ملی تعیین می گردد را پرداخت نماید.

5-38) انجمن های استانی موظف می باشند حداکثر 5 درصد از درامد سالیانه خود را به انجمن ملی پرداخت نمایند.

مـــاده 39- سال مالی انجمن

سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می باید.

 

فصل ششم انحلال و تصفیه

ماده 40- “ انجمن” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 41- چنانچه انحلال “ انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضا هیئت‌مدیره “انجمن” قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 42- پس ازاعلام انحلال “ انجمن” و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق “ انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

ماده 43- مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق استان واگذار خواهد شد.

ماده 44- وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 

فصل هفتم   موارد متفرقه

ماده 45- “ انجمن” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 46 رابطه بین انجمن های استانی با انجمن های تخصصی در دستورالعملی دیده خواهد شد که به تصویب هیئت‌مدیره انجمن ملی رسیده باشد

ماده 47- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عمل خواهد شد.

ماده 48- در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط انجمن ملی  و در نهایت اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران  در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 49- رعایت کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان «انجمن» لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 50- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی  ناشی از برگزاری مجامع عمومی در خصوص تشکل‌های وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیئت‌مدیره با یکدیگر،اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق استان و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان"کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از معاونت استان ها و تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از اتاق استان  و یک نفر از انجمن ملی مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و  لازم الاجرا می باشد.

ماده 51- این اساسنامه در ( 7 ) فصل و (51 ) ماده و ( 38 ) تبصره در تاریخ 20/11/ 1400 به تصویب مجمع عمومی مؤسسین رسیده است.