پنجشنبه, 04 مرداد 1403

مزایای عضویت شرکت ها در انجمن

تاریخ ارسال : 1403/02/31
بدیهی است انجمن صنعت پخش اصفهان به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام کردن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، اقدام به راه اندازی کرده است که متعاقباً حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ‌گویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو ،ایجاد وحدت رویه بین اعضاء و ایجاد بستر تبادل نظر و همفکری نیز به عنوان رسالت اصلی آن خواهد بود.

از جمله خدماتی که این انجمن به اعضای محترم خود ارائه خواهد داد عبارت است از:
-بررسی چالش‌های عمومی و موضوعی هر شرکت در هر یک از کمیته های مرتبط
-اطلاع رسانی اخبار و موضوعات به روز مرتبط با صنوف عضو
-ایجاد تعامل با نهاد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی مرتبط جهت رفع چالش‌های شناسایی و طرح شده
-مشارکت مؤثر در برگزاری رویدادهای روابط عمومی مرتبط با منافع شرکت‌های عضو انجمن
-برگزاری نمایشگاه‌های ملی و استانی مرتبط، در راستای دستیابی به اهداف اصلی و فرعی انجمن و اعضای آن
-بررسی فعالیت سایر انجمن‌ها و کمیسیون‌ها جهت برقراری تعاملات دوسویه مؤثر، مشارکت‌های لازم بین اعضا و ایشان
-برگزاری دوره‌های آموزشی
-برگزاری جلسات مشاوره
-مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اعضا در حوزه‌های مرتبط
-ایجاد امکان معرفی اعضا با تولید کنندگان و خدمات دهندگان به ایشان

گردش کار عضویت در انجمن
1-    نماینده متقاضی هر شرکت، پس از بررسی شرایط عضویت در انجمن، فرم درخواست عضویت در سایت انجمن را تکمیل و ارسال می‌کند.
2-    بعد از ارتباط دبیرخانه، مدارک ذکر شده در شرایط عضویت را تهیه و به دبیرخانه تحویل می‌دهد.
در صورت واجد شرایط بودن و اعلام آن توسط دبیرخانه انجمن، متقاضی مبلغ ورودی و حق عضویت سال اول را به شماره شبای انجمن پرداخت می‌نماید.
تبصره: در صورت عدم تائید درخواست عضویت، دلایل عدم تائید کتباً به فرد متقاضی اعلام می‌شود.
انجمن پس از دریافت مبلغ حق ورودیه و حق عضویت و پس از تکمیل مدارک اعلام شده، انجمن شرکت مذکور را به عنوان عضو فعال و رسمی خود تلقی می‌کند.
گواهی نامه عضویت شرکت متقاضی نهایتاً طی مدت ۲ هفته ارائه میگردد.


شرایط عضویت
مطابق با ماده 9و10 اساسنامه انجمن، كليه فعالین در عرصه توزیع و پخش شامل:
1-    شرکت پخش استانی و یا منطقه‌ای
2-    شعب شرکت‌های پخش منطقه‌ای
3-    شعب شرکت‌های پخش سراسری تخصصی
4-    شعب شرکت‌های پخش مجازی (تجارت الکترونیک)
كه ضمن پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه واجد شرايط زير باشند می‌¬توانند به عضويت انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان درآيند:

الف : شرکت‌های پخش استانی و یا منطقه‌ای
1)    پروانه فعالیت معتبر مبنی بر موضوع فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی
2)    مدارک ثبت شرکت اعم از اساسنامه، آگهی تاسیس و آگهی تغییرات
3)    اسناد مالکیت یا اجاره نامه معتبر رسمی دفتر و انبار
4)    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
5)    کارت بازرگانی و یا عضویت در یکی از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان
6)    مستندات پرداخت حق ورودیه (برای یکبار) و حق عضویت سالیانه تعیین شده.
7)    شرکت های پخش منطقه ای صرفا بایستی دفتر مرکزی در استان اصفهان مستقر باشد.


ب : شعب شرکت‌های پخش سراسری
1)    عضویت شرکت‌های اصلی در انجمن تخصصی مربوطه
2)    دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر شرکت اصلی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
نکته: شعب شرکت‌های پخش سراسری یا منطقه‌ای در استان های غیر از اصفهان، با ارائه معرفی‌نامه کتبی از بند 2 معاف می باشند.
3)    آگهی تاسیس شرکت اصلی
4)    اسناد مالکیت یا اجاره نامه معتبر رسمی دفتر و انبار شعبه
نکته: کلیه قراردادهای نمایندگی و اجاره نامه ها می بایست حداقل دارای شش ماه اعتبار باشند.
5)    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر شعبه
6)    مستندات پرداخت حق ورودیه (برای یکبار) و حق عضویت سالیانه تعیین شده.
7)    شرکت های پخش منطقه ای که دفتر مرکزی در غیر استان اصفهان مستقر می باشد، مشمول شرایط شعبه میباشند.


وظایف اعضاء :
کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف ”انجمن صنعت پخش اصفهان” هستند.


حق عضویت
حق عضویت بدو ورود  3.000.000 تومان  شارژ سالیانه  3.600.000 تومان
 توجه: ورودی صرفا یک مرتبه در ابتدای عضویت پرداخت میگردد.
 توجه:مبالغ شارژ سالیانه توسط مجمع عمومی مصوب میگردد.

 

میخواهم ثبت نام کنم