پنجشنبه, 04 مرداد 1403

گروه اقتصادی، مالی و مالیاتی

رشد روزافزون نقدینگی و بحران‌های پیش رو در هدایت آن، اهمیت مدل‌های کارای اقتصادی را در تأمین‌مالی زنجیره ی توزیع در بنگاه‌های فعال صنعت پخش پررنگ‌تر کرده است. همچنین ضرورت وجود ساز و کار مشخص در به خدمت درآوردن شبکه‌ی بانکداری جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها و نیازهای نظام توزیع، بیش از پیش احساس می‌شود. این مهم در ارتباط با هدایت نقدینگی و خدمت‌رسانی متقابل بازارهای مالی و شبکه‌‌ی تولید و توزیع، پیدا است.
مقصود از نظام مالی در بنگاه اقتصادی، فرآیند گردآوری و تجمیع منابع مالی از جمله وجه نقد جهت ایجاد، گسترش و یا توسعه ی زیرساخت‌ها در راستای فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و تجاری است. از این رو به کارگیری ابزارهای به روز مالی و مدل‌های اقتصادی کارا، برای پویایی و رونق سیستم اقتصادی هر بنگاه اقتصادی امری ضروری است. منابع مالی، لازمه و نیاز بنگاه‌ها و نهادهای متصدّی، جهت تولید و ثروت‌آوری است. وجود منابع مالی است که نخستین ضرورت یک کسب و کار و بنگاه توزیعی، در تهیه‌ی ملزومات توزیع از اقلام و دارایی‌های مورد نیاز، پرداخت دیون و هزینه‌های ناشی از تامین کالا، و توسعه‌ی زیرساخت‌ها و ارتقای فنّاوری و… است.
واحدهای اقتصادی به منظور تصمیم گیری صحیح و آگاهانه در مورد عملیات مالی خود، نیاز به اطلاعاتی دارند که بخشی از این اطلاعات توسط حسابداران تهیه میشود. حسابداران با استفاده از دانش، تجربه و ابزار مناسب، اطلاعات مالی مربوط به رویدادهای مالی را شناسایی، اندازه گیری و ثبت کرده و پس از پردازش اطلاعات، رویدادهای مالی را به شکل صورت های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند.
لذا حسابداری در یک بنگاه اقتصادی عبارت است از شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آن ها فراهم شود. با تصمیم گیری اقتصادی، فعالیت های اقتصادی پدید می آید و فعالیت های اقتصادی باعث به وجود آمدن اطلاعات اقتصادی می شوند. این اطلاعات اقتصادی بایستی توسط حسابداران شناسایی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و ثبت میشوند و پس ازطبقه بندی و خلاصه کردن در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی مانند مدیران اجرائی و گردانندگان عملیات شرکت و استفاده کنندگان برون سازمانی مانند ادارات دولتی، بانک ها و سرمایه گذاران  میگذارند.
حال سوال اینجاست:
1-    آیا سرمایه گذاران، صاحبین شرکت های پخش به ابعاد حوزه اقتصادی و تامین مالی و قوانین آگاهی دارند؟
2-    آیا مدیران مالی و حسابداران شاغل در صنعت پخش، به تمام ابعاد و ابزار و قوانین تخصصی حسابداری برای یک بنگاه اقتصادی توزیعی تسلط دارند؟
 
وظایف گروه اقتصادی، مالی و مالیاتی
-    ایجاد شرایط همکاری مثبت فی مابین انجمن، اعضاء و بانک ها و موسسات مالی در روابط کاری گسترده تر
-    برقراری ارتباط موثر با وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و خصوصی و بانک ها به منظور جلب تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاری اعضاء در صنعت
-    شناسایی نقاط ضعف مدیران مالی و حسابداران در حوزه تخصصی و ایجاد بستر آموزشی مناسب
-    ایجاد بستر آموزشی در استفاده صحیح از ابزارهای نرم افزاری در حوزه حسابداری و مالی برای کارکنان
-    توسعه صندوق وام ارزی و ریالی
-    برگزاری کارگروه های تخصصی صنفی جهت پیگیری امور و مشکلات مالی مرتبط با مشتریان
-    برگزاری کارگروه های تخصصی صنفی جهت پیگیری امور و مشکلات مالی مرتبط با قوانین دولتی و حاکمیتی
-    تهیه آیین نامه و ضوابط امور مالی که به صورت الگو در اختیار شرکت های عضو قرار گیرد
-    شرکت در گروه های تخصصی مالیاتی بانکی برای دفاع از حقوق اعضاء
-    مشورت به منظور انتخاب مشاوران مالیاتی و حسابرسی حاذق
-    مشورت به منظوراصلاح و توسعه زیرساخت های نرم افزارهای مالی
-    مشورت در تهیه گزارشات آماری مالی و عملکردی کارکنان جهت مقایسه آنها با شاخص‌های تعیین شده و استخراج انحرافات عملکردی
-    تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و صندوق های قرض الحسنه به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر
-    تهیه و تدوین استانداردهای لازم در زمینه هر یک از عوامل توزیع بررسی هزینه‌های واقعی عملکرد توزیع هر یک از شرکت‌ها
-    جمع آوری اطلاعات در رابطه با هرگونه تغییراتی که در آیین نامه و مقررات امور مالیاتی نرخ‌های بانکی مارژین‌های پخش صورت می‌گیرد
-    شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مالیاتی بانکی برای دفاع از حقوق اعضای تحت پوشش
-     تهیه آیین نامه و ضوابط امور مالی که به صورت الگو در اختیار شرکت‌های عضو قرار گیرد
-    بررسی مارژین شرکت‌های پخش و تهیه دستورالعمل‌های لازم در این زمینه