اخبار

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

نشست خبری دنیای اقتصاد در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

آدرس و شماره تلفن جدید دفتر انجمن

خ جی، خ پروین، بعد از چهارراه اول، مجتمع برنا 7، طبقه دوم، واحد 206 تلفن: 03132327226 فاکس: 03132327227

مشتریان بد حساب شرکتهای غذایی و بهداشتی

بنا به تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخ 93/3/27 کمیته غذایی - بهداشتی ، مقرر گردید که هریک از مدیران شرکتهای غذایی و بهداشتی لیست مشتریان بد حساب خود را به دفتر انجمن اعلام نمایند. لذا خواهشمند است اطلاعات مذبور را از طریق شماره زیر فاکس نمایید 32301456